ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 19. Յուդայի ցեղը Դաւիթին ետ են բերում իբրև թագաւոր։ Նորա թագաւորական ներողամտութիւնը և երախտագիտութիւնը։

Բ Թագավորաց 19