ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 2. Դաւիթը թագաւոր է դառնում Յուդայի վերայ, Յեբուսթէն Իսրայէլի վերայ։ Աբեններն սպանում է Ասայէլին։

Բ Թագավորաց 2