ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 20. Սաբէէի խռովութիւնը դադարում է։ Յովաբն սպանում է Ամեսայիին։ Դաւիթի ծառաները։

Բ Թագավորաց 20