ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 22. Դաւիթի օրհնաբանութիւնը իր թշնամիներից ազատուելու համար։

Բ Թագավորաց 22