ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 23. Դաւիթի վերջին խօսքերը։ Նորա քաջազունները։

Բ Թագավորաց 23