ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 4. Յեբուսթէն սպանվում է։ Դաւիթը առնում է նորա սպանելու վրէժը։

Բ Թագավորաց 4