ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 5. Մնացած ցեղերն էլ օծում են Դաւիթին թագաւոր։ Նա առնում է Երուսաղէմը։ Դաւիթի տունը և յաղթութիւնները։

Բ Թագավորաց 5