ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 7. Դաւիթն ուզում է մի տաճար շինել և Աստուածանից խոստմունք է ստանում որ իր թագաւորութիւնը յաւիտեան կ’մնայ։ Նորա աղօթքը։

Բ Թագավորաց 7