ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 8. Դաւիթի յաղթութիւնները և գանձերը։ Նորա պաշտօնեաները։

Բ Թագավորաց 8