ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ ​1. Յորդոր բարեպաշտ լինելու։ Առաքեալը մխիթարում է նորանց իրանց հալածանքումը։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 1