ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ ​3. Յորդոր Աւետարանի յառաջանալու համար աղօթելու և անառակ ընկերներից ետ կենալու։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 3