ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 1. Պօղոս առաքեալի մխիթարութիւնը՝ իր քարոզութիւնների և իր նեղութիւնների մէջ։

Բ Կորնթացիս 1