ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 10. Առաքեալը ցոյց է տալիս իր հոգևոր իշխանութինը։ Սուտ առաքեալների ունայնամտութիւնը։

Բ Կորնթացիս 10