ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 12. Պօղոսի փառքը սուտ առաքեալների հետ բաղդատմամբ։

Բ Կորնթացիս 12