ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 2. Առաքեալը խնդրում է որ հեռացրած անձին մխիթարեն։ Աւետարանը կեանքի հոտ է և մահուայ հոտ է։

Բ Կորնթացիս 2