ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 7. Յորդոր դէպի մաքուր կեանք։ Առաքեալը յայտնում է իր մխիթարութիւնը, երբոր Տիտոսն նորան պատմեց նորանց անկեղծ ապաշխարութիւնը։

Բ Կորնթացիս 7