ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 8. Յորդոր որ առատօրէն օգնեն Յուդայի եկեղեցիներին։

Բ Կորնթացիս 8