ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 10. Ռոբովամը թագաւոր։ Թագաւորութիւնը երկուսի է բաժանվում։

Բ Մնացորդաց 10