ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 11. Աստուած արգելում է Ռոբովամին Իսրայէլի դէմ պատերազմելուց։ Նորա բերդերը. Նորա կուսակից քահանաները. Կանայքը և որդիքը։

Բ Մնացորդաց 11