ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 12. Եգիպտոսի Սիսակ թագաւորը յաղթում է Ռոբովամին։ Ռոբովամի մնացած գործերը և մահը։

Բ Մնացորդաց 12