ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 21. Յովրամի ամբարիշտ թագաւորութիւնը։ Եդովմացիք ապստամբվում են։ Եղիայի մի նամակը։ Յովրամի մահը։

Բ Մնացորդաց 21