ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 26. Ոզիան սկսում է լաւ թագաւորել. Հպարտանում է, խունկ ծխում և բորոտութիւնով պատժվում։

Բ Մնացորդաց 26