ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 27. Յովաթամի բարի վարքը և թագաւորութիւնը։

Բ Մնացորդաց 27