ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 28. Աքազի ամբարիշտ թագաւորութիւնը։ Ովդեդ մարգարէն։ Աստուծոյ պատիժը Աքազի դէմ։

Բ Մնացորդաց 28