ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 32. Սենեքերիմը պաշարում է Երուսաղէմը, բայց Աստուած ազատում է։ Եզեկիայի հիւանդանալը, սնապարծութիւնը և մահը։

Բ Մնացորդաց 32