ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 35. Յովսիան հանդէսով զատիկ է կատարում։ Նեքաւով Փարաւօնից սպանվում է։

Բ Մնացորդաց 35