ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 7. Նաւակատիքի վերջը։ Տէրը կրկին երևում է։

Բ Մնացորդաց 7