ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՊԵՏՐՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՊԵՏՐՈՍ ​​1. Առաքեալը յորդորում է որ Քրիստոնեաները հաւատքով և բարի գործերով իրանց կոչումը հաստատ պահեն։ Ցոյց է տալիս թէ Քրիստոս է Աստուծոյ ճշմարիտ Որդին։

Բ Պետրոս 1