ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ՏԻՄՈԹԵՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​​1. Պօղոս առաքեալի սէրը դէպի Տիմոթէոսը, խրատ հաւատքում հաստատ լինելու։

Բ Տիմոթեոս 1