ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ 1. Գաղատացիների փոփոխամտութիւնը աւետարանում, և Պօղոսի առաքելութիւնը։

Գաղատացիս 1