ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ 4. Մարդիս վիճակը օրէնքի ներքև և շնորհքի ներքև։ Հագար և Սարրա։

Գաղատացիս 4