ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 10. Կոռնելիոսը և ուրիշ հեթանոսներ հաւատում են Պետրոսի քարոզութիւնովը։

Գործք Առաքելոց 10