ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 11. Պետրոսը ամբաստանվում է թէ մտել է հեթանոսների մէջ, բայց նա ցոյց է տալիս իր իրաւունքը։ Բառնաբասը։ Եկեղեցու հաստատուիլը Անտիոքում։

Գործք Առաքելոց 11