ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 14. Պօղոսի գործերը Իկոնիոնում, Լիւստրայում, Դերբէում և Անտիոքում։

Գործք Առաքելոց 14