ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 15. Առաքեալների ժողովքը թլփատութեան և օրէնքով արդարանալու խնդիրների վերայ։ Պօղոսը և Բառնաբասը միմիանցից բաժանվում են։ Շիղան։

Գործք Առաքելոց 15