ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16. Տիմոթէոսը։ Պօղոսի գործերը և նեղութիւնները Լիւստրայում, Տրովադայում, Փիլիպպէում ևն։

Գործք Առաքելոց 16