ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 18. Պօղոսի գործերը Կորնթոսում։ Ամբաստանվում է Գաղիոնի առաջին։ Ակիւղասը և Պրիսկիղան։ Ապօղոսի գործերը Եփեսոսում։

Գործք Առաքելոց 18