ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 2. Սուրբ Հոգու ուղարկուիլը։ Պետրոսի քարոզը։ Հազարաւոր մարդիկ դարձի են գալիս։

Գործք Առաքելոց 2