ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 25. Պօղոսը ամբաստանուելով Փեստոսի առաջին, ինքնիրան պաշտպանում է և Կայսրին բողոքում։

Գործք Առաքելոց 25