ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 26. Պօղոսը Ագրիպպաս թագաւորի առաջին պատմում է իր վարքը և հրաշքով դարձի գալը։

Գործք Առաքելոց 26