ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 27. Պօղոսը նաւով ճանապարհվում է դէպի Իտալիա։ Նաւաբեկութիւն են կրում, բայց անվտանգ պրծնում։

Գործք Առաքելոց 27