ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 6. Առաքեալներն եօթը սարկաւագ են ձեռնադրում աղքատներին հոգ տանելու համար։ Ստեփաննոսն ամբաստանվում է իբրև հայհոյիչ։

Գործք Առաքելոց 6