ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 9. Սօղոսի դարձի գալը։ Պետրոսը բժշկում է մի անդամալոյծի և յարուցանում է Տաբիթային։

Գործք Առաքելոց 9