ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 1. Դաւիթը ոյժից ընկնում է։ Ադոնիան ուզում է գահը ժառանգել։ Սողոմոնը թագաւոր է օծվում։

Գ Թագավորաց 1