ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 11. Սողոմոնի կանայքը, կուռք պաշտելը, թշնամիները և մահը։

Գ Թագավորաց 11