ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 12. Տասը ցեղը ապստամբվում է և Յերոբովամին թագաւոր շինում։ Յերոբովամի կուռքեր շինելը և պաշտելը։

Գ Թագավորաց 12