ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 13. Մի մարգարէ գալիս է Բեթէլ և մարգարէանում։ Յերոբովամի ձեռքը չորանում է։ Այն մարգարէն խաբվում է և առիւծիցը սպանվում։

Գ Թագավորաց 13