ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 16. Բաասայի մահը։ Էլան. Զամբրին. Ամրին և Աքաաբը։

Գ Թագավորաց 16