ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 18. Եղիան և Աբդիան։ Աստուծոյ վճռական պատասխանը Կարմեղոսում։

Գ Թագավորաց 18