ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 19. Եղիան փախչում է Յեզաբէլիցը։ Աստուած երևում է նորան Քորեբ սարի վերայ։ Եղիսէն նորան աշակերտ է դառնում։

Գ Թագավորաց 19